Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół! Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. W ramach nowego programu dzieci będą otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne, a także brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

www.arr.gov.pl