Fluor przenikając szkliwo zębów, działa na obecne w nim związki wapnia. Dzięki temu wapń słabiej się rozpuszcza w kwasach. W rezultacie zęby stają się bardziej odporne na kwasy i bakterie powodujące próchnicę.

W roku szkolnym 2017/2018 szczotkowanie odbywać się  będzie preparatem "Fluormex żel" 6x w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie. wprowadzone zostają szczoteczki jednorazowe. Zaletą tych szczoteczek jest to, iż nie trzeba ich przechowywać, nie namnażają się w nich bakterie. Koszt szczoteczek to 3 zł. na 6 zabiegów. Wpłat dokonujemy u wychowawców klas.

Zgody na fluoryzację podpisują rodzice kl. I, ewentualnie nowych uczniów. Zgoda obejmuje cały okres tj. kl. I-VI. Jeżeli ktoś z rodziców zmieni zdanie, proszony jest o poinformowanie wychowawcy lub pielęgniarki szkolnej.

Harmonogram fluoryzacji dostępny jest w dzienniku Librus Synergia , w terminarzu.

 

pielęgniarka szkolna