Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

 

15, 16 września spotkania z rodzicami oddziałów przedszkolnych 

24 września spotkania z rodzicami klas I-III, IV-VIII

 

19 listopada Dzień otwarty

 

13 stycznia zebrania z rodzicami

 

22 kwietnia Dzień otwarty