• Pamiętam , że kultura osobista jest moją wizytówką!
 • Kłaniam się wszystkim pracownikom szkoły:

zawsze pierwszy mówię “dzień dobry” 

zdejmę czapkę (chłopcy),

wyjmuję ręce z kieszeni, gdy się kłaniam lub z kimś rozmawiam.

 • Stosuję na co dzień zwroty : „PROSZĘ- PRZEPRASZAM- DZIĘKUJĘ”.
 • Przychodzę punktualnie na zajęcia.
 • Rozbieram się w szatni, tam zostawiam kurtkę, a obuwie wkładam do worka.
 • Ustawiam się przed klasą oczekując nauczyciela.
 • Nie biegam po korytarzu.
 • Nie biję się, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec słabszych.
 • Ubieram się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.
 • Dbam o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywam:

nie maluję po ścianach i ławkach

nie śmiecę,

mam odwagę podnieść papierek,

nie niszczę pomocy naukowych i mienia.

 • W czasie lekcji zachowuję właściwie

nie rozmawiam i nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć,

wstaję, gdy nauczyciel się do mnie zwraca,

podnoszę rękę, zgłaszam się,

mówię, gdy jestem pytany,

nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny,

staram się być aktywny i pracować w czasie lekcji,

 • Jestem obowiązkowy:

pamiętam o starannym odrabianiu zadań domowych,

przynoszę na lekcje podręczniki i przybory szkolne,

przychodzę przygotowany na zajęcia,

wykonuję polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły,

nie opuszczam terenu szkoły w czasie, gdy mam zajęcia, nie wagaruje,

naprawiam wyrządzoną przeze mnie szkodę,

przestrzegam regulaminu biblioteki i świetlicy szkolnej.

 • Staram się być koleżeński:

nie skarżę,

nie obgaduję,

nie naśmiewam się z innych,

pomagam w nauce słabszym,

pożyczam zeszyty (choroba kolegi, koleżanki),

służę dobrą radą.

 • Dbam o kulturę języka:

nie używam brzydkich słów (wyrazów),

nie przeklinam,

nie krzyczę, ale rozmawiam,

nie prowadzę dyskusji podniesionym tonem,

grzecznie zwracam się do innych,

pracuję nad poprawą błędów językowych.

 • Jestem odpowiedzialny i prawdomówny:

mam odwagę przyznać się do winy,

nie kłamię,

nie zrzucam odpowiedzialności na innych, ale ponoszę je sam,

dbam o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu,

kulturalnie zachowuje się podczas wyciecze i uroczystości szkolnych.

 • Potrafię w sposób właściwy zachować się na szkolnej stołówce, w sklepiku i toalecie:

ustawiam się na końcu kolejki w oczekiwaniu na obiad, a plecak kładę w wyznaczonym miejscu,

w kulturalny sposób spożywam posiłek,

zostawiam po sobie porządek przy stole,

nie popycham kolegów w kolejce do sklepiku,

pomagam młodszym przy zakupie,

w łazience nie trzaskam drzwiami,

nie zostawiam odkręconego kranu,

nie niszczę papieru toaletowego.

 • Nie ulegam żadnym szkodliwym nałogom:

nie palę papierosów,

nie piję alkoholu.

 • Pamiętam o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą:

kłaniam się osobom, które znam,

ustępuję miejsca osobom starszym,

nie zaśmiecam i nie niszczę otoczenia, chronię przyrodę,

na szkolny autobus czekam w miejscu wyznaczonym przez  opiekunów, gdy kończę wcześniej zajęcia, na autobus szkolny czekam wyłącznie na świetlicy szkolnej,

właściwie zachowuje się w autobusie szkolnym.

 • Godnie reprezentuję imię ucznia PSP nr3.
 • Staram się pracować nad własnym charakterem i postępuję zgodnie z „Kodeksem Grzeczności”.
 • Mam świadomość, że za wykroczenia łamiące zasady Kodeksu mogę być ukarany zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Programu Wychowawczego.