Korzyści z udziału w programie

Kategoria: Twoje dane-twoja sprawa Opublikowano: wtorek, 27 październik 2020

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli;
  • umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

www.uodo.gov.pl

#TwojeDaneTwojaSprawa

Odsłony: 65