Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 opublikowany przez MEiN

 

 Zebrania z rodzicami:

14.09 2023 r.

13.12.2023 r.

17.04.2024 r.

Maj 2024 (według potrzeb)