O programie edukacyjnym UODO

Celem programu edukacyjnego organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Program UODO od wielu lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier
i zabaw.

 Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli;
  • umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

www.uodo.gov.pl

Poradnik dla szkół

Kliknij i przeczytaj jak chronić swoje dane!

Niezabezpieczona Kamera

Portale Społecznościowe

TikTok

Smartfon

Snapchat

Instagram

Świadomi rodzice

Porada nt. ustawien prywatności FB

Instalowanie aplikacji

 

Konkurs-wiersze