Archipelag Skarbów® to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje, skierowany do młodzieży w wieku 14-16 lat.

Program uczy młodzież zdrowego i mądrego stylu życia. A także jak unikać alkoholu, narkotyków, przemocy. Archipelag Skarbów pokazuje młodym, jaki mają ogromny i pozytywny potencjał. Przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dają młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z zakochaniem, złością i gniewem. Ważną częścią warsztatów jest trening asertywności, podczas którego uczestnicy ćwiczą, jak umieć się przeciwstawić presji rówieśników.

Film promocyjny

 

żródło:https://program.archipelagskarbow.eu/

https://www.wroclaw.pl/ruszyl-nowy-program-profilaktyczny-archipelag-skarbow-dla-mlodziezy

 

Program prowadzony był również w naszej szkole. W dniach 28 i 29 października 2019. r  specjalnie przeszkoleni trenerzy przeprowadzili warsztaty z uczniami klas ósmych.