1. Dyrektor mgr Paweł Gelbrecht -matematyka, informatyka
 2. Z-ca Dyrektora mgr Krystyna Dołowy-przyroda,WDŻ
 3. mgr Małgorzata Mościcka-pedagog
 4. mgr Jolanta Jarczyńska-Dominik-logopeda
 5. mgr Barbara Zach- biblioteka
 6. mgr Elżbieta Kondruś-biblioteka
 7. mgr Bożena Zasłona-świetlica
 8. mgr Joanna Delegacz- przedszkole, świetlica
 9. mgr Joanna Świętochowska-przedszkole
 10. mgr Teresa Trojan-plastyka, świetlica
 11. mgr Mirosław Cydejko-muzyka, świetlica
 12. mgr Joanna Barszcz-przyroda,technika
 13. mgr Justyna Kasztelan-przyroda
 14. mgr Alina Żelazowska-język polski
 15. mgr Ewa Starnawska-język polski
 16. mgr Ewa Dobrzeniecka-język polski
 17. mgr Katarzyna Leśniewska-historia
 18. mgr Magdalena Gelbrecht- matematyka, informatyka
 19. mgr Mirosława Jakubisiak- przedszkole, matematyka
 20. mgr Renata Nowotka-matematyka, informatyka
 21. mgr Dariusz Kozioł- matematyka, plastyka
 22. mgr Marzena Gromek-religia
 23. mgr Hanna Pasek -religia
 24. mgr Tomasz Wojtasiewicz-wychowanie fizyczne
 25. mgr Anna Teresa Kowalczyk-wychowanie fizyczne
 26. mgr Władysław Pierzchalski-wychowanie fizyczne
 27. mgr Ewa Pieniak-język angielski
 28. mgr Katarzyna Dworakowska-język angielski
 29. mgr Anna Madalińska-język angielski
 30. mgr Izabela Balcerak-język angielski, język polski
 31. mgr Ewa Kuć-edukacja wczesnoszkolna
 32. mgr Anna Malenka- edukacja wczesnoszkolna
 33. mgr Anna Fedorczyk-edukacja wczesnoszkolna
 34. mgr Danuta Pióro-edukacja wczesnoszkolna
 35. mgr Anna Kowalczyk-edukacja wczesnoszkolna
 36. mgr Renata Król-edukacja wczesnoszkolna
 37. mgr Donata Cendrowska-edukacja wczesnoszkolna
 38. mgr Barbara Kochanowska-edukacja wczesnoszkolna
 39. mgr Anna Gościcka- edukacja wczesnoszkolna
 40. mgr Barbara Podgórska-edukacja wczesnoszkolna
 41. mgr Danuta Zaliwska-edukacja wczesnoszkolna
 42. mgr Agata Dołowa-edukacja wczesnoszkolna
 43. mgr Bożena Fedorczyk-edukacja wczesnoszkolna
 44. mgr Agnieszka Krupa-edukacja wczesnoszkolna
 45. mgr Ewelina Miciukiewicz-edukacja wczesnoszkolna
 46. mgr Joanna Świętochowska-edukacja przedszkolna
 47. mgr Olga Małkińska-Napłoszek-edukacja wczesnoszkolna
 48. mgr Agnieszka Sulich-edukacja wczesnoszkolna
 49. mgr Anna Litwiniuk-logopeda
 50. mgr Karolina Rostek-logopeda
 51. mgr Aleksandra Rosłon-nauczyciel wspomagający, WDŻ
 52. mgr Izabela Chawałkiewicz-nauczyciel wspomagający
 53. mgr Magdalena Bańska-Moleń- nauczyciel wspomagający
 54. mgr Joanna Paćkowska-Mech-nauczyciel wspomagający
 55. mgr Katarzyna Gulska-nauczyciel wspomagający
 56. mgr Marta Wachowicz-nauczyciel wspomagający
 57. mgr Aneta Gadomska-język niemiecki
 58. mgr Jolanta Podgórska-nauczyciel wspomagający
 59. mgr Hanna Pogorzelska-chemia
 60. mgr Anna Skrzypek-edukacja.przedszkolna
 61. mgr Monika Jusińska-język angielski
 62. mgr Natalia Lewandowska-edukacja wczesnoszkolna
 63. mgr Marzena Trojan-nauczyciel wspomagający
 64. mgr Ewa Sęk-nauczyciel wspomagający
 65. mgr Aldona Guzek-wychowanie fizyczne

Dzwonki

1.8.10-8.55 2.9.05-9.50 3.10.00-10.45 4.10.55-11.40 OBIAD DLA KLAS 0-III 5.12.00-12.45 OBIAD DLA KLAS IV-VI 6.13.00-13.45 7.13.55-14.40 8.14.45-15.30