L.P.

ORGANIZACJA / KOŁO

1.

Szkolny Klub Sportowy

2.

Mały Samorząd Uczniowski

3.

Duży Samorząd Uczniowski

4.

Szkolny Klub Wiewiórka

5.

Kronika Szkolna

6.

Gazetka szkolna „ Trójka dla najmłodszych”

7.

Gazetka szkolna „ Szkoleś”

8.

SKO

9.

LOP

10.

Klub Unii Europejskiej

14.

Koło doskonalenia techniki czytania

15.

Klub szachowy, nauka gry na gitarze

16.

Strona internetowa szkoły