• Rok 1995-rozpoczęto pierwsze prace budowlane.
  • 18 czerwca 1996 roku wmurowano akt erekcyjny.
  • Szkolny dzwonek po raz pierwszy zadzwonił 1 września 2000 roku. 
  • 18 czerwca 2001 roku uroczyście otwarto pracownię komputerową.
  • 14 października 2011 roku szkole nadano imię Marii Konopnickiej.

Artykuł z Gazety Łochowskiej (2011):

Spełnione marzenie Trójki

W październiku ubiegłego roku powstał Komitet Organizacyjny ds. Wyboru Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie. W jego skład weszli nauczyciele, dyrekcja i rodzice. Komitet zaproponował kilka kandydatur, które wg. Jego oceny najbardziej odpowiadały by zadaniom wychowawczym Trójki. W demokratycznie przeprowadzonym referendum wypowiedzieli się najbardziej zainteresowani: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. I tak w lutym br. w wyniku ankiety wśród nich przeprowadzonej na patrona szkoły została wybrana Maria Konopnicka - autorka wielu znanych prac dla dzieci, takich jak „Stefek Burczymucha”, „Na jagody”, „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, poetka, nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka, tłumaczka i działaczka na rzecz praw kobiet. We wrześniu br. przystąpiliśmy do promocji postaci przyszłej Patronki naszej szkoły. Przeprowadziliśmy wiele konkursów i lekcji Jej poświęconych, a szkoła przybrała odświętny wystrój. Na gazetkach klasowych i korytarzach znalazły się zdjęcia dokumentujące twórczość poetki.

Nadszedł oczekiwany przez nas dzień 14 października br. - Dzień Edukacji Narodowej. Dla nas również dzień pamiętny z powodu ważnej i wielkiej uroczystości, podczas której młodzież naszej szkoły, grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście świętowali nadanie Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie imienia Marii Konopnickiej. Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się od Mszy św. w Kościele Niepokalanego Serca NMP w Łochowie. Była to bardzo uroczysta Msza sprawowana przez ks. kanonika Nicponia, wzbogacona pięknym śpiewem młodzieży, po której przeszliśmy do szkoły – do odświętnie przygotowanej auli. Chyba najbardziej kulminacyjnym punktem uroczystości stało się przekazanie przez przedstawicieli Rady Rodziców Sztandaru Szkole. Sztandar przyjął dyrektor szkoły – p. Paweł Gelbrecht, który w tej uroczystej chwili ucałował go i wręczył uczniom, po czym honorowi goście oraz sponsorzy sztandaru wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru.

Newralgicznych punktów uroczystości, oprócz ww. wymienionego było wiele, m.in. odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz napisu na budynku szkoły, wypowiedź prawnuka naszej Patronki - p. Jana Bieleckiego, członka Zarządu Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, istniejącego od 1958 roku by kultywować pamięć o naszej wielkiej patriotce-poetce, m.in. poprzez nadawanie imion np. szkołom (jesteśmy bodajże 293 szkołą z tym imieniem), który swoją obecnością nie tylko zaszczycił naszą uroczystość, ale i w umiejętny sposób motywował naszych uczniów do nauki i pracy na rzecz ogółu - małej Ojczyzny. Wymownie też zabrzmiał odczyt p. Małgorzaty Szeja na temat jaką nietuzinkową postacią i osobowością na owe czasy była nasza Patronka oraz czy może być Ona wzorem do naśladowania dla współczesnych, również dla dzieci - co może nam dać obecnie, co może wnieść w nasze życie, na ile żywe są jej słowa poezji - niosącej ze sobą bardzo duży ładunek patriotyczny.

W związku z Dniem Nauczyciela bardzo miłym akcentem było wręczenie przez p. Burmistrza – Mariana Dzięcioła kilkunastu nagród, głównie kadrze kierowniczej szkół Gminy Łochów – doceniając tym samym trud i wysiłek wyróżniających się nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna poświęcona Patronce. Nasze dzieci nie zawiodły – pokazały  ze swej strony bogaty warsztat artystyczny, dostarczyły mnóstwo niezapomnianych wrażeń i emocji, gdyż scenariusz został tak dobrany, by w małej pigułce wykazać cały dorobek poetki, na którym wychowało się już kilka pokoleń Polaków. Umiejętności uczniów mogły być uwidocznione i uzewnętrznione dzięki pracy pań nauczycielek przygotowujących dzieci to tego - również dla nich ważnego dnia. Ważnego również dla naszej Małej Ojczyzny, choćby z tego względu, gdyż nie jeden z dorosłych uczestników uroczystości poruszył się do głębi lub poddał refleksji o naszym patriotyzmie. 

Uroczystość zakończył poczęstunek – obiad, który po prawie czterogodzinnej uroczystości był niejako równowagą, gdyż nie tylko dla ducha człowiek funkcjonuje – również dla ciała.

T.K., A.R. 

  • 19 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie  nowo wybudowanych obiektów sportowych 

Uroczyste otwarcie w Trójce (gazetalochowska.pl)

 

  •  Dyrektorzy szkoły: p. Andrzej Kozioł 2000-2010, p. Paweł Gelbrecht 2010-2020, p. Adam Mioduszewski 2020 (obecnie)

 

Trójka w internecie:

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (22.01.2013) - Kurier W (kurier-w.pl)

https://youtu.be/_VUsY_wyjMo

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/wegrow/nowa-hala-sportowa-i-orlik-w-lochowie-d10f.html

 {gallery}historia{/gallery}