Dodatkowe, wolne dni w naszej szkole, w roku szkolnym 2021/2022: 12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022, egzamin ósmoklasisty .

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022