Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Utworzono: poniedziałek, 14 wrzesień 2015 Opublikowano: poniedziałek, 14 wrzesień 2015

 

 1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców.

 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, zagubienia czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

 3. W przypadku konieczności pilnego kontaktu z rodzicami uczeń może użyć telefonu komórkowego jedynie podczas przerwy i po zgłoszeniu tego faktu oraz otrzymaniu zgody przez nauczyciela szkoły ( wychowawcę, pedagoga, nauczyciela dyżurującego).

 4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgoda rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania
  z wychowawcą- opiekunem grupy.

 5. Podczas przerw oraz w świetlicy i stołówce szkolnej obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego
  z bieżącej potrzeby (za zgoda nauczyciela). Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.

 6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje- wpisanie punktów ujemnych z zachowania, zgodnie z WSO SPnr3.

 

 

 

Odsłony: 5610