REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo, na okres trzech tygodni można wypożyczyć 3 książki, w tym jedną lekturę.
 3. Wypożyczone materiały należy chronić przed zgubieniem, zniszczeniem. Czytelnik przy wypożyczeniu powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik, który zgubi, zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą, bądź inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie zagubionej pozycji.W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się biblioteką.                                                                                    
 5. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Z centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki. W czasie przerw centrum jest zamknięte. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 2. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy. Następnie należy dokonać wpisu do zeszytu odwiedzin.
 3. Komputery uruchamia i wyłącza nauczyciel-bibliotekarz.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi  1 godz. Czas ten jest skracany w przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów. 
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
 6. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 7. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
 8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.

 

REGULAMIN AKCJI BOOKCROSSING

 1. Książki wyłożone na naszym bookcrossingowym regale są udostępniane za darmo każdemu chętnemu czytelnikowi; uczniom naszej szkoły, ich rodzicom, pracownikom i wszystkim gościom.
 2. Wystarczy podejść do regału, znaleźć coś interesującego dla siebie i … zacząć czytać.
 3. Z wolnego księgozbioru można korzystać  na miejscu, w obrębie szkoły lub zabrać książkę do domu.
 4. Po skończeniu lektury odłóż swój egzemplarz na miejsce.
 5. Jednorazowo możesz zabrać do domu 1 książkę.
 6. Jeśli książka miałaby zostać z Tobą na zawsze, uzupełnij księgozbiór i za zgodą rodziców przynieś w to miejsce jakąś książkę od siebie. Zanim książka trafi na półkę, musi zostać oznaczona. Pamiętaj, przynieś ją najpierw do gabinetu logopedy lub do szkolnej biblioteki!
 7. Szanujemy się nawzajem, więc postaraj się, by przyniesione z domu egzemplarze nie były zniszczone. Pomyśl, czy książka którą chcesz uwolnić (oddać) jest ciekawa i godna polecenia. Takie powinny być wszystkie książki z naszego regału.
 8. Półka w naszej szkole ma status oficjalny – to znaczy, że wszystkie uwolnione przez nas książki otrzymują swój własny numer, dzięki któremu po jakimś czasie będzie można śledzić w Internecie ich wędrówkę.
 9. Dbamy o wszystkie „uwalniane” książki!
 10. Darzymy Cię zaufaniem! Wierzymy, że będziesz odpowiedzialnie angażował się w naszą wspólną akcję.