Rekrutacja

Utworzono: środa, 25 marzec 2020
Drodzy Rodzice,
proces rekrutacji dzieci do przedszkola i klas pierwszych został zakończony. Informujemy, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Listy będą wywieszone w szkole, po ustaniu epidemii.
 
Dyrekcja szkoły