Zabawy badawcze i eksperymenty z wodą "Wody kropelka-tajemnica wielka"

Dnia 29 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej ,,Akademia pomysłów- rozwijanie kreatywności uczniów”. Tym razem uczniowie klasy IIa pod kierunkiem p. A. Malenka przeprowadzili zabawy badawcze i eksperymenty z wodą

w grupach sześciolatków. Przedszkolaki z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Badały i opisywały między innymi właściwości wody(wygląd, zapach, smak, kształt), poznały zjawisko rozpuszczalności, sprawdziły ,,Co pływa, a co tonie”? Mali badacze cierpliwie czekali na swój udział w badaniach, formułowali spostrzeżenia i wnioski. Zajęcia pozwoliły dzieciom działać, odkryły naturę małego badacza, a co najważniejsze  przyczyniły się do  lepszego zrozumienie omawianego tematu. C.d.n.

zdjęcia znajdują się w zakładce GALERIA

 Anna Malenka