• Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej ul. 1-go Maja 47  07-130 Łochów telefon: 25 6750273